Fotel jest jednym z najstarszych mebli towarzyszących człowiekowi, co więcej, podobnie jak dzisiaj, również jednym z najbardziej reprezentatywnych. Historia fotela sięga czasów starożytnych, w których jego funkcję spełniały bogato zdobione, masywne trony, nie tyle wygodne, co raczej podkreślające pozycję społeczną człowieka. Również przez cały okres średniowiecza bogato zdobione fotele służyły wyłącznie celom reprezentacyjnym. read more